Home Lamborghini trang bị động cơ hybrid cho các siêu xe, đầu tiên là chiếc Huracan lamborghini-huracan-avio-1509590398880-95-0-994-1600-crop-1509590432856

lamborghini-huracan-avio-1509590398880-95-0-994-1600-crop-1509590432856